www.novakart.at   U s t v a r j a n j e

 

 

 

novakart

Keramikatelier Bela
Nežika Novak

 

Aktualno

Galerija

Biografija

Ustvarjanje

Kontakt

Impresum

Home

 

 

Tehnika

Keramična dela - objekti, vodnjaki, kipi, reliefi so izdelani na osnovi tehnike glinenih plošč in so delno polirana ali angobirana. Po prvem žganju se namesti glazura v vdolbine struktur in delno tudi tanko po površinah. Tako ostane osnovna barva gline ali angobe vidna. Žganje glazure se opravlja pri 1060 - 1200 stopinjah v električni peči ali kot žganje v dimu v rakupeči ali v kapsulah.


Inkantacija I


Ocena umetnostnega zgodovinarja o likovnem ustvarjanju Nežike Novak

V svojih plastikah Nežika Novak obnavlja spomin na nekatere starodavne oblike, na primer stele in toteme, ki ohranjajo spomin na mistično dojemanje sveta in naravnih pojavov. Sožitje več pomenskih ravni ter ubranost med duhovnim in materialnim lahko opazimo tudi pri nekaterih keramičnih objektih, ki so zrasli iz stiliziranih človeških, rastlinskih ali živalskih elementov.

Bitje


Keramične objekte in kipce Nežike Novak lahko označimo kot meditativna dela, ki nastajajo iz želje po iskanju bistvenega, izvirnega, prvobitnega. V njih se odraža umetničino spoštovanje narave in njenih elementarnih sil, saj se nam pogosto dozdeva, da jim je želela nadeti magični značaj.

Kot da bi oblikovala nekakšne amulete, dopolnjuje žgano glino z vrvicami, žeblji ali živalsko kožo, z materiali, ki bi morda lahko nakazovali iskanje vzorov pri ostalinah nekdanjih civilizacij, vendar pa je v njene plastike vtisnjen tudi duh časa in prostora, v katerem nastajajo.


Večerni veter


Ob veliki kiparski spretnosti pri oblikovanju zapletenih oblik je potrebno še posebej poudariti, da se v likovnem svetu Nežike Novak vsi kiparski motivi, celo tisti, ki spominjajo na določene uporabne predmete, spreminjajo v nosilce univerzalnih ali intimnih simbolnih pomenov, njihova materialnost pa je namenjena predvsem izražanju duhovne vsebine.
mag. Damir Globočnik


Inkantacija III